Maatschappelijk

Het is mijn overtuiging dat een advocaat niet meer dan een schakel is in een proces en dat het proces geen doel op zichzelf is maar slechts een middel om iets te bereiken. Een procedure is zeker niet altijd het enige en vaak ook niet het meest effectieve middel om dat doel te bereiken. Mediation of bemiddeling tussen partijen is vaak, zeker voor situaties waarbij partijen nog langer met elkaar verder moeten, een mooi alternatief. Vanuit deze overtuiging zet ik mij naast mijn advocatenpraktijk graag in als buurtbemiddelaar.