Procederen

Het kan zijn dat u er met uw wederpartij niet uit komt, u of de wederpartij kiest er voor om het geschil voor te leggen aan de rechter. Ik sta u in dat geval graag bij. Ik maak voor u inzichtelijk wat de procedurele mogelijkheden zijn, wat de procedure u kan brengen en wat de risico’s zijn, met welk tijdsverloop u rekening dient te houden maar óók wat het u kost.