Advocatenkantoor gespecialiseerd in huurrecht

Jarenlange ervaring met procedures en divers advieswerk, voor u gebundeld in een praktisch advies. Kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid en een pragmatische aanpak zijn daarbij kenmerkend. Kantoor Kruijsen is er voor iedereen die op zoek is naar gespecialiseerde kennis op het gebied van huurrecht.

Heleen

Kruijsen

Begrijpelijk en
praktisch advies

Sinds 2000 voer ik een advocatenpraktijk. Het huurrecht kent vele aspecten en hangt vaak samen met andere rechtsgebieden. Voor mijn cliënten kan de situatie waarin zij zich bevinden, aanvoelen als een doolhof waarin zij terecht zijn gekomen. Ik haal er voldoening uit om het overzicht terug te brengen en bij iedere zaak het huurrecht en de aanverwante regels zo optimaal mogelijk in te zetten.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Huurrecht, woonruimte en bedrijfsruimte. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Praktijk

Adviseren

Adviseren

Procederen

Procederen

Onderwijs

Onderwijs

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Adviseren

In mijn praktijk adviseer ik over álle aspecten van het huurrecht. Een kleine greep uit mijn dagelijkse praktijk:

  • commercieel onroerend goed, woonruimte, grond en goederen
  • bijzondere contracten zoals franchise en pop-up stores of contracten voor bijzondere doelgroepen zoals studenten
  • aanpassing van huurprijzen wanneer de markt of het gehuurde is veranderd
  • tijdelijke huurcontracten

Procederen

Het kan zijn dat u er met uw wederpartij niet uit komt, u of de wederpartij kiest er voor om het geschil voor te leggen aan de rechter. Ik sta u in dat geval graag bij. Ik maak voor u inzichtelijk wat de procedurele mogelijkheden zijn, wat de procedure u kan brengen en wat de risico's zijn, met welk tijdsverloop u rekening dient te houden maar óók wat het u kost.

Kennis

Iedere advocaat in Nederland moet de Beroepsopleiding advocatuur volgen. Voor het vak huurrecht ben ik hoofdredacteur van het examen dat de advocaten hiervoor moeten afleggen. In overleg geef ik ook inhouse cursussen over onderwerpen die voor u of uw onderneming van belang zijn.

Bemiddeling

Het is mijn overtuiging dat een advocaat niet meer dan een schakel is in een proces en dat het proces geen doel op zichzelf is maar slechts een middel om iets te bereiken. Een procedure is zeker niet altijd het enige en vaak ook niet het meest effectieve middel om dat doel te bereiken. Mediation of bemiddeling tussen partijen is vaak, zeker voor situaties waarbij partijen nog langer met elkaar verder moeten, een mooi alternatief. Vanuit deze overtuiging zet ik mij naast mijn advocatenpraktijk graag in als buurtbemiddelaar.

Weezenhof 2816 | 6536 HR | Nijmegen
heleen@kantoorkruijsen.nl | +31 62 55 19 768 | +31 24 67 59 672

.